ACTIONARI ELECTRICE PDF

Intuitiv, aceste componente se obin printr-o secionare longitudinal a motorului clasic i desfurarea acestuia ntr-un plan. Motorul electric liniar transform energia electric ntr-o energie mecanic pe baza creia, partea mobil se deplaseaz ntr-o micare de translaie. Clasificare Motoarele electrice liniare urmtoarele patru criterii: se pot clasifica dup principiul de funcionare; caracterul secundarului aezat de-a lungul cii; cuplajul electromagnetic dintre primar i secundar; planul liniilor cmpului magnetic principal. Dup principiul de funcionare, motoarele liniare se clasific n: motoare liniare de inducie; motoare liniare sincrone; motoare liniare de curent continuu.

Author:Nikocage Brale
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):17 August 2013
Pages:219
PDF File Size:17.94 Mb
ePub File Size:7.4 Mb
ISBN:281-4-78983-926-8
Downloads:88877
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazratilarSint aduse umele conttibufii otiginale Sn motodoloxia de calenl sf proiectare a acestor instalati, Sistemelor de acfionare electric in careat aiternativ en motoare asincsoae gi siner le este eeotdats o atentic deosebitt, find prenentate metodele de reglare a vitezel acestor categorii de muinare prin modifiearea impedantelor rotoriee sistatorice, a aumarnial de pe- rechi de poli, prin vatlafia temsinuii gi freoventel de alinmentare, ullidnd convertoare statice.

Sint examinate ev eriile de optimizare 0,5. Ca mrmare, se pune problema de- termintinii acceleratici minime i condifii de productie date. Atenuarea solicitirilor 1a pornire si oprire, care apare sub forma de smucituri, este necesara mai ales le transportul de persoane, cum este cazul Dependents duratel elelulut Fig.

Experienta a wratat ch senzayia neplienta este datorita variatici accelerati SS wa. Din ecuatia se accelereard ; — dack M. Ge damentele perechilor de roti dinjate definite prin relafiile : Qs Gahan 1. Acflonure en transmisit, Fig. Schema avslondrli unut meeanism de ridioare. Schema mecanismului bicli-maniveld este aratata in figura 1. Adescori termenii cate confin pe 7, sis st pot neglija faja de ceilalfi termeni.

Tnegalitatea 1. Explicativa 1a stabllitater dina- ht! Armonicile de ordinn! Pentru simp! D,Ma,M Fig. Diagrams enplalai unui com- Ia varlajia bruged a sareinit Wp. Trecind la mirimi complexe, ecuajia 1. Aceasta inseamna cA cuplul Mp, este pre- Inat din ce in ce mai mult de masa in migcare de rotatic, respectiv de cuplul inerfial corespunzitor.

Variayia fwzoratul Fig. Variatia ampliiadialt oseilatier cuplaai masini de aefiouare, tanfii mai ales valoares amplitudinii.

Amplitudinea oscilajiei cuplului masini se objine din expresia 1. Se considera situatia in care se poate negiija inertia clectromagnetica si momentul de inertie eci valent J este, satt se poate aproxima constant. Din ecuatia miscarii 1. Culentut grafo-analitie al procesclor trai 31 obfinutS din 1. In acest scop ecnafia mis Brij 1.

In ce priveste scdrile grafice u, acestea se aleg pentru M, Q gi J, rezultind scara timpului din relafia 1. Aceast situafie se intilneste la facfionirile cu mecanism bieli-manivelA.

INTRODUCTION TO COMPILER DESIGN TORBEN MOGENSEN PDF

Electrotehnica Si Electronica. Masini Si Actionari Electrice

.

IC 74123 PDF

Electrotehnica Si Electronica. Masini Si Actionari Electrice

.

JACQUELYN FRANK NIGHTWALKERS GIDEON PDF

Actionari electrice

.

ALESIS MULTIMIX 16 USB MANUAL PDF

actionari electrice

.

Related Articles