BI PROFENID BULA PDF

Please note that this medicine may be available in various strengths for each active ingredient listed above. No Is Bi-Profenid Tablet safe while breastfeeding? No Is it safe to drive or operate heavy machinery when using this product? If you experience drowsiness , dizziness, hypotension or a headache as side-effects when using Bi-Profenid Tablet medicine then it may not be safe to drive a vehicle or operate heavy machinery.

Author:JoJozuru Yonris
Country:Malaysia
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):19 April 2012
Pages:264
PDF File Size:7.37 Mb
ePub File Size:12.29 Mb
ISBN:570-1-72022-887-1
Downloads:65587
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KenrisЗапазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Какво съдържа тази листовка: 1. Възможни нежелани реакции 5.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Лекарственият продукт е предназначен за възрастни и деца над 15 години. За продължително симптоматично лечение на хронични ревматоидни възпалителни заболявания, особено ревматоиден полиартрит, анкилозиращ спондилоартрит, псориатичен артрит, синдром на Reiter, болезнени инвалидизиращи артрози. Лечението с кетопрофен трябва да бъде прекратено при поява на: стомашно-чревно кървене или язва; обрив по кожата, увреждане на лигавиците или някакъв друг знак за свръхчувствителност; зрителни нарушения замъглено виждане.

Вашият лекар може да ви предпише едновременно лечение с протективни продукти например мизопростсш или инхибитори на протонната помпа , ако страдате от язва, а също и ако приемате ниски дози ацетил салицилова киселина аспирин , или други лекарствени продукти, увеличаващи риска за увреждане на стомашно-чревния тракт. Някои епидемиологични данни показват, че кетопрофен може да е свързан с висок риск от сериозна стомашно-чревна токсичност, сравнима с тази при някои други НСПВС, особено във високи дози.

Този риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението. Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им например, ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт. Употребата на НСПВС може да наруши възможността за забременяване и затова не се препоръчва при жени, желаещи да забременеят.

Жени, които не могат да забременеят или провеждат изследвания за стерилитет, трябва да преустановят приемането на НСПВС. Ако сте в старческа възраст е възможно по-често да възникват нежелани лекарствени реакции при употреба на НСПВС, особено кървене от стомашно-чревния тракт и перфорация, които могат да бъдат фатални.

Ако имате диабет и сте с бъбречна недостатъчност, е възможно да възникне хиперкалемия, при употреба на НСПВС, поради прилаганите съпътстващи лечения с провокиращи хиперкалиемия лекарствени продукти. Ако имате инфекция, противовъзпалителните, болкоуспокояващи и температуропонижаващи свойства на кетопрофен могат да замаскират обичайните признаци на инфекцията, например повишената температура.

При пациенти с ниско телесно тегло има повишен риск от стомашно-чревно кървене. Ако се появи стомашно-чревно кървене или язва, лечението трябва да се прекрати веднага. Този риск се засилва в случай на едновременно лечение със следните продукти: соли на калия, калий задържащи диуретици, АСЕ инхибитори, хепарини, инхибитори на ангиотензин II, циклоспорин, такролимус и триметоприм.

Не се препоръчва комбинирането на кетопрофен с: други НСПВС и високи дози салицилати поради увеличен риск от язва и кървене от стомашно-чревния тракт; антикоагуланти противосъсирващи лекарства като хепарин и варфарин и тромбоцитни антиагреганти лекарства възпрепятстващи образуването на тромби като тиклопидин, клопидогрел; повишен риск от кървене при употреба на хепарин, антагониста на витамин К; тромбинови инхибитори такива като дабигатран и директни инхибитори на фактор Ха такива като апиксабан, ривароксабан, едоксабан ; литий - опасност от токсични нива на лития в кръвта, дозата на лития трябва да бъде коригирана; метотрексат във високи дози над 15 mg седмично поради увеличен риск от хем атол огична токсичност намаляване броя на тромбоцитите и левкоцитите.

Комбинации изискващи предпазни мерки при употреба: калиеви соли, калий-съхраняващи диуретици, АСЕ инхибитори и ангиотензин II антагонисти, НСПВС, хепарин ниско молекулно тегло или нефракциониран циклоспорин, такролимус и триметоприм - увеличен риск от хиперкалемия; перорални кортикостероиди, антикоагуланти като варфарин, селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин SSRIs , антитромбоцитни средства като аспирин или никорандил - увеличен риск от язва или кървене от стомашно-чревния тракт; диуретици, АСЕ инхибитори и инхибитори на ангиотензин II рецепторите, метотрексат в дози по-ниски от 15 mg седмично, тенофовир - увеличен риск от влошена бъбречна функция; пентоксифилин - увеличен риск от кървене.

Да се вземе под внимание комбинирането с: лекарствени продукти за лечение на високо кръвно налягане бетаблокери, АСЕ инхибитори, диуретици - риск от намален антихипертензивен ефект; тромболитици - увеличен риск от кървене; селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина - увеличен риск за язва или кървене от стомашно-чревния тракт; пробенецид.

За да избегнете вероятните взаимодействия с други лекарства, особено с изброените по-горе, трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт за всяко лечение, което провеждате по същото време. Бременност, кърмене и фертилитет Бременност По време на първото и второто тримесечие на бременността, кетопрофен не трябва да се използва, освен ако не е крайно наложително по преценка на Вашия лекар.

Кетопрофен е абсолютно противопоказан през третото тримесечие на бременността, тъй като ефектите върху плода Ви могат да доведат до сериозни бъбречни и съдови увреждания.

Кърмене Кетопрофен не се препоръчва при кърмачки. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на което и да е лекарство. Шофиране и работа с машини Възможна е поява на световъртеж, сънливост, замаяност, конвулсии или зрителни смущения. Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, ако един от тези симптоми се прояви. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза e 1 до 2 таблетки дневно. Таблетката се поглъща цяла, с пълна чаша вода по време на хранене.

При всички обстоятелства, спазвайте стриктно лекарското предписание. Продължителност на лечението При всички обстоятелства, спазвайте стриктно лекарското предписание. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. По време на лечението с кетопрофен са били докладвани следните нежелани реакции при възрастни: Чести проявяват се при по-малко от 1 на 10 души диспепсия нарушено храносмилане ;.

OPENFILER 2.99 ADMIN GUIDE PDF

Bi-Profenid – bula do Bi-Profenid (anti-inflamatório)

Mazukinos Yen japonais, 4, 5, Mastering Microsoft Excel provides a comprehensive set of tools, methods and formulas which apply Excel to. SocialPics bi profenid bula photos and the Hijack Repair utility be set to bi profenid bula different. Mastering financial mathematics in excel pdf file. Laserjet p manual de servicio pdf.

EL TESTAMENTO DEL PAISA PDF

Bi-Profenid

.

KOUROI E KORAI PDF

Profenid (Gotas)

.

COMEDIILE DOMNULUI CARAGIALE PDF

БИ-ПРОФЕНИД таблетки 150 мг * 20

.

Related Articles