CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK PDF

Het credo wordt al sinds jaar en dag uitgebreid toegelicht en uitgelegd in catechismussen. In Nederland is in de laatste update van de CKK in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in het Nederlands uitgegegeven, nadat in paus Johannes Paulus II een nieuwe internationale versie goedkeurde. Een speciale jongeren-catechismus verscheen in onder de naam YouCat. In verscheen een beknopte versie van deze catechismus in vraag- en antwoordvorm. Deze Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk richt zich op parochiecatechese, gebedsgroepen en kerkelijke bewegingen.

Author:Mazil Kazisida
Country:Burma
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):16 April 2009
Pages:93
PDF File Size:20.8 Mb
ePub File Size:9.43 Mb
ISBN:728-8-40532-275-7
Downloads:76571
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazizuruGij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt. Eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet doden. Gij zult geen onkuisheid doen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. Gij zult geen onkuisheid begeren. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

Het volgt welhaast vanzelf dat men geen andere goden mag aanbidden, laat staan dat men er beelden van maakt die je zou kunnen vereren eerste en tweede gebod. Goden en afgoden In de Bijbel heeft bijna ieder volk of land zijn eigen goden.

Geen beelden Een bekende bijbeltekst die de verering van afgoden aan de kaak stelt is de Brief van Jeremia Baruch 6. Goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt zullen uiteindelijk verloren gaan. Afgoden zijn immers geen echte goden en hun beelden, hoe imposant ook, stellen niets voor. Want het beeld is niet de godheid zelf.

Het is slechts een ding van hout, metaal en steen. De sabbat Zevende dag In de Bijbel is sabbat de naam voor de zevende dag van de week. Hierop voltooide God zijn schepping en rustte uit van zijn werk Genesis In navolging van deze zevende scheppingsdag is de sabbat een dag waarop wordt gerust. Hij begint op vrijdagavond met zonsondergang en eindigt op zaterdagavond wanneer het donker is geworden.

Derde gebod Volgens de katholieke telling is het houden van de sabbat het derde gebod in de decaloog. In de versie van Exodus verwijst het gebod naar de voltooiing van Gods scheppingswerk. In Deuteronomium herinnert het vooral aan de uittocht uit de slavernij in Egypte.

In de Bijbel houdt men op de sabbat meestal een heilige bijeenkomst Leviticus In de tempel bracht men een extra offer Numeri en werden de toonbroden vernieuwd Leviticus Rustdag De belangrijkste regel van het derde gebod is dat mensen niet mogen werken. Dit geldt ook voor slaven, vreemdelingen en dieren Exodus Zelfs het maken van vuur is verboden Exodus Door de eeuwen heen, tot in het Nieuwe Testament, staat de interpretatie van het sabbatgebod regelmatig ter discussie Marcus Maar vrij snel werd in de vroege kerk de zondag de rustdag.

Op deze eerste dag van de week herdenkt men de opstanding van Jezus Christus Kolossenzen De woestijn Woestijn Tussen Egypte en het beloofde land ligt een uitgestrekt onherbergzaam gebied.

Meestal is de woestijn een plaats om snel doorheen te trekken. Maar in de Bijbel is het ook een plek van bezinning, voor kluizenaars en vluchtelingen, en de plaats bij uitstek voor religieuze ervaringen en ontmoetingen met God. Ontmoeting Mozes bijvoorbeeld, wordt door God geroepen in de woestijn. Nadat hij eerder naar Midjan was gevlucht, omdat hij een Egyptische slavendrijver had gedood, openbaart God zich aan hem bij de berg Horeb, terwijl Mozes de schapen en geiten van zijn schoonvader aan het hoeden is Exodus 3.

God beveelt Mozes naar Egypte terug te keren om zijn volk te bevrijden uit de macht van de farao. Beproeving Door de barre natuurlijke omgeving is de woestijn eveneens een plaats van beproeving. God stelt hen zo op de proef, om te zien of ze ook dan in hem blijven geloven. Met niemand ging God zo vertrouwelijk om Deuteronomium Aan hem werd immers de naam van God geopenbaard Exodus , hij ontving de stenen tafels met de woorden van het verbond Exodus Volgens de joodse traditie is de hele Tora Genesis tot en met Deuteronomium geschreven door Mozes.

Hij geldt als wetgever, profeet en stichter van de eredienst. Tijdens de lange tocht door de woestijn, verschijnt God meermalen aan het volk en hun woordvoerder. Als Mozes van de berg is afgedaald, verbrijzelt hij woedend de platen en vernietigt hij het kalf. Daarna verblijft hij opnieuw veertig dagen op de berg, waar hij een tweede versie van de platen in ontvangst neemt. Beloofde land Na veertig jaar woestijn mag Mozes zelf het beloofde land niet in.

Hij mag het alleen bekijken vanaf de berg Nebo Deuteronomium Nadat Mozes afscheid heeft genomen van het volk en alle stammen heeft gezegend, sterft hij. Volgens Deuteronomium werd hij begraven in het dal in Moab en weet niemand waar zijn graf is.

BEHRINGER E1220 PDF

Catechismus

De bisschoppen die in tijdens een buitengewone synode te Rome verzameld waren naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie , wensten dat de leer van de Katholieke Kerk beschikbaar kwam in een naslagwerk dat wereldwijd als referentie voor catechetische publicaties zou kunnen dienen. Kardinaal Joseph Ratzinger redigeerde het project [2]. De eerste uitgave verscheen in het Frans in Met de apostolische constitutie Fidei Depositum bevestigde paus Johannes Paulus II in de inhoud en betekenis van deze catechismus. Deze catechismus verscheen in in een Nederlandse vertaling. Nadat de editio typica in het Latijn in verscheen, [3] is de Franse versie op enkele plaatsen aangepast om hem volledig in overeenstemming met de Latijnse versie te brengen.

CANARE L 5CFB PDF

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

De catechismus is de korte inhoud van de christelijke leer. Wat is de christelijke leer? De christelijke leer is de leer die door Jezus Christus aan de wereld werd verkondigd en door de Apostelen gepredikt, en die verder door de Kerk wordt onderwezen. Waarom is de christelijke leer de noodzakelijkste onder alle leringen? De christelijke leer is de noodzakelijkste onder alle leringen, omdat zij ons leert wat wij moeten weten en doen om zalig te worden.

HL7 ENCAPSULATED PDF

Tien geboden

Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt. Eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet doden. Gij zult geen onkuisheid doen.

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD PARANINFO PDF

Catechismus van de Katholieke Kerk

.

Related Articles