DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET FASCISME PDF

Doordat we vast zitten aan het verleden, missen we dat wat er nieuw is aan de historische verandering. Juist in de moderne wereld, die ons voortdurend verrast met onvoorziene wendingen, is dat een groot nadeel. Aan Rob Riemen, directeur van het Nexus-instituut, blijkt het allemaal niet te zijn besteed. Alleen met dat fascisme zou Wilders te vergelijken zijn.

Author:Nikoshura Talrajas
Country:Namibia
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):20 February 2019
Pages:421
PDF File Size:8.3 Mb
ePub File Size:10.22 Mb
ISBN:291-3-90637-332-8
Downloads:13809
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashirnDoordat we vast zitten aan het verleden, missen we dat wat er nieuw is aan de historische verandering. Juist in de moderne wereld, die ons voortdurend verrast met onvoorziene wendingen, is dat een groot nadeel. Aan Rob Riemen, directeur van het Nexus-instituut, blijkt het allemaal niet te zijn besteed. Alleen met dat fascisme zou Wilders te vergelijken zijn. Maar kun je Hitler loskoppelen van wereldoorlog en Auschwitz?

Dat kan alleen als je hem, zoals Riemen doet, alle idealisme ontzegt. Riemen praat Menno ter Braak na Het nationaal-socialisme als rancuneleer , die zich op zijn beurt beriep op Die Revolution des Nihilismus van Hermann Rauschning.

Sindsdien is het niet meer mogelijk om het nationaal-socialisme als enkel gemobiliseerde rancune en blinde machtswil te interpreteren. Toch zijn er ook daar serieuze restricties.

Bij Geert Wilders vinden we niets van dit al. Fascisme en nationaalsocialisme, evengoed als het communisme, zijn mogelijkheden van de westerse moderniteit die hun kansen hebben verspeeld. De democratie die zij hadden willen vernietigen, heeft het pleit gewonnen. Maar die democratie is wel een massademocratie geworden, dat wil zeggen: de ingebouwde rem op het dictaat van de volkswil, bestaande uit het parlementaire systeem en zijn representatieve principe, komt steeds meer onder druk te staan.

Een ander woord voor die druk is: populisme. In al zijn vaagheid dekt het de lading van Wilders cum suis veel beter dan het woord fascisme. Wie Wilders een fascist noemt, bestrijdt hem, al dan niet met succes, maar draagt niets bij aan de kennis van het verschijnsel; hij blijft de gevangene van het — in Riemens geval ook nog eens slecht begrepen — verleden.

Bij Riemen geldt dat laatste in meer opzichten. Hoogstens stelt hij de zaken nog iets simpeler voor. Dat maakt het in elk geval niet moeilijk om de remedie te vinden: we moeten gewoon weer in die absolute waarden en waarheid geloven. Als een orthodoxe gelovige klampt hij zich vast aan zijn zekerheden en doet in geestelijke eenvoud niet onder voor de populist tegen wie hij zich keert.

Des te opmerkelijker is zijn appreciatie voor Riemens vorige boek, Adel van de geest, in mijn ogen vooral een verzameling hoogdravende gemeenplaatsen. Zelf neemt hij een voorbeeld aan Ter Braak die na ophield de democratie te bekritiseren.

Aan de andere kant mag lang niet alles waarvan links wordt beschuldigd exclusief aan links worden toegeschreven. Vaak zat de PvdA niet eens in de regering die de beslissingen nam denk aan de Mammoetwet, het begin van de neergang van ons onderwijs waarvoor de socialisten nu ter verantwoording worden geroepen.

Dat lijkt het belang van beide begrippen te relativeren, maar het is de vraag of we er ooit vanaf komen. Ook al betekenen links en rechts ogenschijnlijk niets meer, telkens duiken ze weer op en slagen erin een nieuwe actualiteit te vinden.

Het gaat dan ook om een heel oud en algemeen menselijk onderscheid, waarvan de politieke tegenstelling ontstaan tijdens de Franse Revolutie niet meer is dan een moderne verschijningsvorm. Ziedaar de stelling van Frits Bienfait in zijn lezenswaardige boekje Is links beter dan rechts? Gevoelsmatig weet iedereen of hij links is of rechts, maar hoe weten we dat precies? Bienfait probeert deze vraag te beantwoorden door te laten zien dat het dualisme van links en rechts ons primaire schema is om de chaotische werkelijkheid te ordenen, een schema dat door taal en traditie en door het gezin met vader aan het hoofd wordt doorgegeven.

Van oudsher was rechts in het voordeel, geassocieerd als het werd met onder meer het mannelijke en met rechtshandigheid. Rechts was zoals de dingen waren en ook behoorden te zijn. Links werd pas aantrekkelijk als de status quo niet meer beviel en men het tijd vond worden voor verandering. Maar als links voor veranderingsgezindheid staat en rechts voor aanpassing aan het bestaande — hoe rechts is Wilders dan met zijn permanente onvrede?

En kun je iemand als Riemen, gezien zijn geloof in absolute en dus onveranderlijke waarden, wel links noemen, als hij daar tenminste prijs op stelt? Een wonderlijke mix van links en rechts, die moeilijk alleen op gevoel kan berusten. Daar moet zorgvuldig over na zijn gedacht, wat ook wel zo verstandig is wanneer we ons niet blindelings op het verleden willen verlaten.

ANGELA MCROBBIE THE AFTERMATH OF FEMINISM PDF

De Leesclub van Alles

Dat is tenminste wat Duitse media suggereren. Dat heeft een Duitse provinciale rechtbank enkele maanden geleden beslist. Benito Mussolini, de sterke man van het fascisme, begon als een toegewijde marxist. Een tijd lang was hij redacteur van Avanti, de krant van de Italiaanse Socialistische Partij, in een tijd waarin socialisten nog steeds radicaal waren en geloofden in een wereldwijde revolutie. Dit was niet verwonderlijk.

PAUL NOGIER AURICULOTERAPIA PDF

Meld je aan om verder te gaan!

De eeuwige terugkeer van het fascisme Geert Wilders fascist? Rob Riemen is essayist en directeur van het Nexus instituut, in door hem opgericht. Drie jaar daarvoor ging het cultuur-filosofisch tijdschrift Nexus al van start. Nexus organiseert drie keer per jaar congressen en lezingen met deelnemers van naam en faam, zoals Francis Fukuyama. Geert Wilders fascist? Het wordt geassocieerd met de fabrieken des doods uit de Tweede Wereldoorlog.

Related Articles