EUPALINOS PAUL VALERY PDF

He represented France on cultural matters at the League of Nations , and he served on several of its committees, including the sub-committee on Arts and Letters of the Committee on Intellectual Cooperation. The English-language collection The Outlook for Intelligence contains translations of a dozen essays related to these activities. He gave the keynote address at the German national celebration of the th anniversary of the death of Johann Wolfgang Goethe. In , he was appointed chief executive of what later became the University of Nice.

Author:Vishicage Taushakar
Country:Azerbaijan
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):18 December 2005
Pages:188
PDF File Size:6.15 Mb
ePub File Size:1.91 Mb
ISBN:156-6-54564-318-3
Downloads:66272
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VuhnAanvankelijk nam hij zich voor om een marineofficier te worden, maar zijn te beperkte beheersing van de wiskunde dwarsboomde dit plan. Hij doorloopt een rooms-katholieke middelbare school in Montpellier en studeert daarna rechten. In vestigt hij zich in Parijs , waar hij als redacteur gaat werken bij het Ministerie van Oorlog.

Van tot werkt hij bij het nieuwsagentschap Havas. In de kleine uurtjes schrijft hij in zijn Cahiers, een intellectueel en psychologisch dagboek, waarvan de inhoud pas na zijn dood gepubliceerd is. In trouwt hij met Jeannie Gobillard. Zij krijgen drie kinderen. De nacht van Genua[ bewerken brontekst bewerken ] In de nacht van 4 op 5 oktober beleeft hij, zoals hij het zelf beschrijft, in het Italiaanse Genua , een diepe identiteitscrisis.

Hij besluit om zijn afgoden af te zweren: van nu af aan zou zich niet meer overgeven aan de literatuur , de liefde en het imperfecte. De Cahiers De dagboeken , waarin hij aan het begin van iedere nieuwe dag zijn overpeinzingen noteert, getuigen hiervan.

Maar zijn belangrijkste werk blijft al die tijd in de schaduw. Deze stellingname kost hem zijn baan als directeur van Universitair Centrum van Nice. Op verzoek van Charles de Gaulle krijgt hij een staatsbegrafenis. Het bestaat uit alexandrijnen. In de vorm van een monoloog overpeinst een jonge vrouw leven en dood, activiteit en passiviteit, liefde en vervreemding.

Sommigen interpreteren het gedicht als een verbeelding van de menselijke levensloop. Grote stukken van het gedicht doen denken aan het werk van Sophocles en Aeschylus. In en publiceerde hij twee dichtbundels.

Het eerste, Album des vers anciens Bundel oude gedichten was een herziene uitgave van mooi doorwrochte kleine gedichten die al in een keertje verschenen waren. Het tweede boekje, Charmes, van het Latijnse woord carmina, dat lied of bezwering betekent bevestigt zijn faam als groot Frans dichter. Zijn artikelen, voorzien van vele aforismen en bon mots, verraden een conservatieve en sceptische visie op de menselijke aard.

Zijn Cahiers bevatten, verrassend genoeg, beschouwingen over de natuurwetenschap en wiskunde. Regards sur le monde actuel is een bundel korte essays over diverse actuele onderwerpen uit de 20ste eeuw. Het goede wetenschap, techniek, plichtsbesef, rationaliteit , voorbeelden van de vooruitgang van de mensheid had bijna tot het kwade de ondergang van de beschaving geleid. Hij voorziet dat als de mens niet in staat zal zijn zijn geestelijke preoccupaties opzij te schuiven onze beschaving kan veranderen in "een dierlijke maatschappij, een volmaakte en definitieve mierenhoop.

Nationalisme het streven naar een vergrote natie had geleid tot een mondiaal conflict. In plaats van het lot spreekt hij vaker over de geest van de mens: belangenloze nieuwsgierigheid en een speels vernuft. Onafhankelijke denkers en uitvinders zijn bepalend voor de toekomst, geen specialisten en vakidioten.

Ook schrijft hij regelmatig over architectuur , dans, en de relatie tussen de verschillende kunsten. Ondanks zijn fascinatie voor de zuivere rede zijn zijn gedichten heel sensueel. Dus altijd houdt men zich in, is er een onuitgesproken gedachte waar alle charlatanerie in schuilt. Dus elk literair product is onzuiver. En die veroordeling van het genre gaat gepaard met soms vernietigende oordelen over befaamde romanciers.

Hij bekende dat het voor hem vrijwel onmogelijk was een roman te lezen zonder de gegeven zinnen te vervangen door andere, die de schrijver, zonder grote schade, evengoed had kunnen schrijven.

Hij verwachtte veel van de onzinnigheid daarvan. Het nauwkeurige en systematische van de wetenschap - en dat is vrij zeldzaam bij dichters — boeide hem zeer. Niet alleen romanschrijvers doen dit, maar ook historici en biografen.

LIBRO CONECTADOS EN EL CIBERESPACIO UNED PDF

Eupalinos ou l' architecture de Paul Valéry: quand les édifices chantent

.

BROTHER MFC 7820N SCAN TO PDF

Paul Valéry

.

Related Articles