HVORDAN FJERNE SKRIVEBESKYTTELSE P PDF

Attributtet for skrivebeskyttelse blir ikke endret for mappen, mappens undermapper eller filer i mappens undermapper. Attributtet for skrivebeskyttelse endres ikke for mappen eller mappens undermapper. Det kan derfor hende at disse programmene ikke kan lagre filer i mappen. Du kan for eksempel slette, gi nytt navn til og endre en mappe med skrivebeskyttelse ved hjelp av Windows Utforsker.

Author:Kajijar Kazijinn
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):11 August 2008
Pages:436
PDF File Size:19.44 Mb
ePub File Size:4.40 Mb
ISBN:527-8-85092-151-2
Downloads:4873
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezileAttributtet for skrivebeskyttelse blir ikke endret for mappen, mappens undermapper eller filer i mappens undermapper. Attributtet for skrivebeskyttelse endres ikke for mappen eller mappens undermapper. Det kan derfor hende at disse programmene ikke kan lagre filer i mappen. Du kan for eksempel slette, gi nytt navn til og endre en mappe med skrivebeskyttelse ved hjelp av Windows Utforsker.

Windows Utforsker tillater derfor ikke at du viser eller endrer attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet for mapper. Jo tregere nettverkstilkoblingen til den delte ressursen er, jo lengre tid kan det ta. I noen tidligere versjoner av Windows kan du endre attributtet for skrivebeskyttelse for mapper ved hjelp av dialogboksen Egenskaper for mappen, men ingen versjoner av Windows tillater at du endrer systemattributtet ved hjelp av Windows Utforsker.

Windows tilpasser for eksempel Skrifter-mappen, og har en spesialmappevisning der du kan skjule variasjoner, for eksempel fet og kursiv. Hvis du fjerner attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet for Skrifter-mappen, er ikke disse tilpassede visningsinnstillingene tilgjengelige. Hvis et program ikke kan lagre filer i en mappe med attributtet for skrivebeskyttelse, for eksempel Mine dokumenter, endrer du attributtet for skrivebeskyttelse til System ved hjelp av Attrib-kommandoen ved ledeteksten.

Mer informasjon Windows lagrer fil- og mappeattributter i filsystemet med fil- og mappenavn, filtype, dato- og tidsangivelse og annen informasjon. Alternativet Skrivebeskyttet for mapper er ikke tilgjengelig, fordi det ikke gjelder for mappen.

Sist oppdatert:

CP1W-CIF01 PDF

HVORDAN FJERNE SKRIVEBESKYTTELSE P PDF

.

GUARANTEED SOLUTIONS NITHYANANDA PDF

Skrivebeskyttelse - hvordan fjerner jeg det

.

CRNO JAGNJE I SIVI SOKO PDF

Fjerne skrivebeskyttelse i Excel-ark

.

Related Articles