KOMUNIKASYON SA AKADEMIKONG FILIPINO BOOK PDF

Nakatuon ito sa estrucktura, gamit, katangian at kahalagahan ng wikang Filipino sa akader larangan, Sa lapit multidisplinaryo at pareang interaktibo, inaasahang matulukoy al matatalakay ang mga pangunahing kaalaman sa wikang ito. Bibigyang-diin din sa kurs paglinang ng mga kasanayan s analitikal at kritikal na pag-isip tungkol sa mga isyung pangkapaligiran, pangkababaihan, pangkapayapaan at katarungan gayundin a isyung pangglobal. Tatalakayin din ang mga isyung pulitikal na bumabagabag sa bansa, isyung pangkapaligiran na nagdudulot ng kapahamakan at mga isyung magmumi mga estudyante upang lalong magkaroon ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan at sa inang kalikasan, Gayundin ang pangmoral at pang-ispiritwal na aspeto sa pal edukasyong transformatibo. It shall also undertake research, extension and entrepreneurial activities for the development needs of the nation.

Author:Zolom Kagagul
Country:Mauritania
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):18 August 2014
Pages:177
PDF File Size:6.96 Mb
ePub File Size:2.91 Mb
ISBN:275-6-79591-326-1
Downloads:19396
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JugulMaraming beses itong nirebisa at binago hanggang sa kasulukuyan. Unang nabanggit ang pagkakaroon ng wikang magbubuklod sa mga Pilipino noong mapagkasunduan ng mga Katipunero batay sa Saligang Batas ng na gawing opisyal na wika ng rebolusyon ang Wikang Tagalog. Ito ay sa kadahilanang kailangan ng isang wikang magbibigkis sa himagsikan at nagkataong karamihan sa mga nanguna sa rebolusyon ay mga Tagalog. Makalipas ng ilang taon, nakamtan natin ang kalayaan mula sa mga Espanyol ngunit sa pagpasok ng mga Amerikano sa ating bansa ay ipinakilala nila ang wikang Ingles sa mga Pilipno.

Ginamit ng mga Amerikano ang wikang Ingles bilang midyum ng pagtuturo sa mga Pilipino ngunit lumabas sa pagtatalang ginawa ng Komisyong Monroe noong , napatunayang hindi ganoong naging mabisa ang paggamit ng Ingles sa pagtuturo sa primarya. Manuel Luis Quezon Dumating ang itinuturing na gintong panahon ng wikang pambansa noong nang sa pamamagitan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon, ang kinikilalang "Ama ng Wikang Pambansa" ay sumang-ayon sa panukala ng pangkat nina Lope K.

Santos, ang "Ama ng Balarilang Tagalog" na ibatay ang wikang pambansa sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo. Binigyang katugunan sa pangangailangan ng bansa ng isang wikang pambansa na magbubuklod sa bansa ng Kumbensiyong Konstitusyonal ng sa kaanyuan ng Artikulo XIV, Seksyon 3 ng Konstitusyon ng Matapos na maisagawa ng Surian ang atas ng batas, ipinahayag ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon noong sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg.

At sa pamamgitan ng Batas Komonwelt Blg. Ito ay binubuo ng labimpitong 17 simbolo na kumakatawan sa mga titik kung saan labing-apat 14 sa mga ito ay katinig habang tatlo 3 naman ang patinig. Santos nang kanyang sulatin ang Balarila ng Wikang Pambansa noong Ito ay binubuo ng dalawampung 20 letra kung saan lima 5 sa mga ito ay patinig habang labinlima 15 naman ang katinig.

Ito ay ipinatupad sa bisa ng Memorandum Pangkagawaran Blg. Ang dalawampung 20 letra ng Abakadang Tagalog ay dinagdagan ng labing-isang 11 letra at digrapo. Bilang tugon sa itinadhana ng Saligang Batas ng hinggil sa mabilis na pagbabago, pag-unlad, at paglaganap ng Filipino bilang wikang pambansa at pampamahalaang wika at pagsang-ayon sa Patakaran ng Edukasyong Bilingwal ng , muling binago ang alpabetong Pilipino at sa bisa na rin ng Kautusang Pangkagawaran Blg.

Ito ay naglalaman ng mga alituntunin sa ispeling gamit ang walong 8 bagong letra. Sa ikaapat na pagkakataon muling nirebisa ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Alpabetong Filipino maging ang mga tuntunin sa pagbayabay nito. At sa muling pagkakataon, ang Revisyon ng Alfabetong Filipino ay muling nirebisa at tinawag na Ortograpiya ng Wikang Filipino Binibigyang diin nito ang mga kalakaran kung papaano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa at ang mga estandardisadong grapema nito.

Ito ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalsang ginagawa sa pamamagitan ng mga karaniwang simbolo. Ayon kay Judee Burgoon, isang Propesor ng Komunikasyon sa Pamantasan ng Arizona sa Estados Unidos, ang komunikasyon raw ay isang simbolikong gawi ng dalawa 2 o higit pang tao.

Ayon naman kay Atienza, ang komunikasyon raw ay maka-agham at maka-sining sapagkat ito ay may sinusunod na mga proseso at teknik. Batay naman sa depinisyon ni Saundra Hybels,isang manunulat, ang komunikasyon raw ay isang proseso ng pagtatransmit ng signal. Sa pananaw naman ni Webster, ang komunikasyon raw ang pagpapahayag, pagpapabatid, o pagbibigay ng impormasyon. Ayon naman kay Clarence Barnhart, ang sumulat ng "American College Dictionary", ang komunikasyon raw isang pagpapahayag, sa pamamagitan ng pagsenyas, pagsulat at pagsalita.

May pitong 7 antas ang Komunikasyon, at ito ay ang mga sumusunod : Intrapersonal na Komunikasyon.

GRIMOIRE OF POPE HONORIUS PDF

fil 101 - Komunikasyon sa akademikong filipino.pdf

Maraming beses itong nirebisa at binago hanggang sa kasulukuyan. Unang nabanggit ang pagkakaroon ng wikang magbubuklod sa mga Pilipino noong mapagkasunduan ng mga Katipunero batay sa Saligang Batas ng na gawing opisyal na wika ng rebolusyon ang Wikang Tagalog. Ito ay sa kadahilanang kailangan ng isang wikang magbibigkis sa himagsikan at nagkataong karamihan sa mga nanguna sa rebolusyon ay mga Tagalog. Makalipas ng ilang taon, nakamtan natin ang kalayaan mula sa mga Espanyol ngunit sa pagpasok ng mga Amerikano sa ating bansa ay ipinakilala nila ang wikang Ingles sa mga Pilipno. Ginamit ng mga Amerikano ang wikang Ingles bilang midyum ng pagtuturo sa mga Pilipino ngunit lumabas sa pagtatalang ginawa ng Komisyong Monroe noong , napatunayang hindi ganoong naging mabisa ang paggamit ng Ingles sa pagtuturo sa primarya.

DESCARGAR LIBRO METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION OSVALDO CAIRO PDF

Filipino 1: Komunikasyon sa Akademikong Filipino

The problem, of course, is that video slots are also immensely complex and the cost can add up fast. Tower Madness has Game Center support with 29 achievements you can earn. Without features to change or edit captions; with limited, oftentimes offensive captions available; and with a number of in-app purchases required to upgrade the existing app and remove ads, it is hard to recommend this app to anyone. Support is available for updates, and the program prompted the installation of one update after the first loading.

Related Articles