RACUNOVODSTVO KNJIGA PDF

Prelazni oblici potrazivanja mogu biti u smislu transformacije iz robe u novac, iz novca u robu , iz novca u novac. Nominirani izvori se javljaju u konkretnim oblicima kapitala sa stanovista vlasnika kao :drazavni kapital ,dionicki kapital , kapital licnih drustava , inokosni kapital. Nenominirani kapital se moze pojaviti u vidu nerasporedjenog dobitka ,rezervi. Ti izvori mogu nastati po osnovu zaduzenja i po osnovu neplacenih obaveza nastalih iz poslovnog odnosa. Sa stanovista rocnosti tudji izvori sredstava se mogu razvrstati na krtakorocne i dugorocne izvore. Kratkorocni izvori su obaveze koje se moraju izmiriti u roku do godine dana , a dugorocni su one obaveze koje dospjevaju u roku duzem od jedne godine.

Author:Tajas Basar
Country:Austria
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):6 December 2017
Pages:198
PDF File Size:6.51 Mb
ePub File Size:7.79 Mb
ISBN:340-6-57935-942-7
Downloads:78655
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazrarrUVOD 7 1. Karakteristike poreza na dodanu vrijednost 29 2. Zakonodavni okvir i prilagodba Europskoj uniji 31 2. Porezni obveznik 32 2. Predmet oporezivanja, mjesto oporezivanja i porezna osnovica 35 2. Porezna osnovica 37 2.

Stope poreza na dodanu vrijednost 40 2. Ostali elementi poreza na dodanu vrijednost 43 2. Stjecanje dobara u tuzemstvu 44 Primjer 2. Oporezivanje novih prijevoznih sredstava 49 Primjer 2. Obavljanje usluga u tuzemstvu 54 Primjer 2. Izuzimanje 55 Primjer 2. Razmjena 58 Primjer 2. Uzorci 59 Primjer 2. Pokloni 59 Primjer 2. Dani predujam 61 Primjer 2. Primljeni predujmovi 62 Primjer 2. Manjak 63 Primjer 2.

Trostrani posao 63 Primjer 2. Mali porezni obveznik 68 Primjer 2. Vrste i visina obveznih doprinosa za socijalno osiguranje 79 3. Doprinosi za mirovinsko osiguranja 81 3. Porezni klin u Hrvatskoj 83 3. Karakteristike i koncepti oporezivanja dohotka 86 3. Porezna reforma i porez na dohodak u Hrvatskoj 88 3. Porezni obveznik 89 3. Porezne stope i porezni razredi 92 3. Osobni odbitak 93 3. Dohodak od nesamostalnog rada 95 Primjer 3.

Dohodak od samostalne djelatnosti Primjer 3. Prijelaz obrtnika iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit 3. Drugi dohodak Primjer 3. Isplata drugog dohotka umirovljenicima Primjer 3. Autorski honorari Primjer 3. Isplata stipendija Primjer 3. Dohodak od imovine i imovinskih prava Primjer 3. Dohodak od najamnine Primjer 3. Dohodak od kapitala Primjer 3.

Primici od dividendi Primjer 3. Primici ostvareni opcijskom kupnjom 3. Dohodak od osiguranja 3. Porezna prijava Primjer 3. Porezna reforma i zakonodavni okvir 4. Porezni obveznik 4. Porezna osnovica 4. Porezna stopa 4. Porez na dobit po odbitku 4. Slobodne zone 4. Obrazac prijave poreza na dobit 4. Stalne razlike Primjer 4. Privremene razlike 4. Amortizacija kao privremena razlika Primjer 4. Amortizacija kao prikrivena privremena razlika 4. Umanjenje imovine kao privremena razlika 4.

Porezni gubitak kao privremena razlika 4. Revalorizacijske rezerve materijalne i nematerijalne imovine Primjer 4. Revalorizacijske rezerve materijalne i nematerijalne imovine kao privremena razlika 4. Revalorizacijske rezerve financijske imovine Primjer 4. Revalorizacijska rezerva financijske imovine kao privremena razlika 4. Nerealizirani dobici financijske imovine Primjer 4.

Nerealizirani dobici financijske imovine kao privremena razlika 4. Prijava poreza na dobit Primjer 4. Primjer sastavljanja PD obrasca Dodatne informacije.

1756-DNB MANUAL PDF

Poslovna knjižara UM

.

ILMANEN EXPECTED RETURNS PDF

Управљачко рачуноводство

.

INSTRUCCIONES UNO MATTEL PDF

Računovodstvo

.

COMPENDIO DE FISIOLOGIA GUYTON PDF

Upravljačko računovodstvo

.

Related Articles